Tanken bak alt vi gjør er å skaffe de beste arbeidere for våre kunder og spennenes arbeidsplasser for våre arbeidere.

ALL10 Bemanning AS er en ledende leverandør av bemanningstjenester i Norge.

 

Vi tilbyr fleksible og effektive bemanningsløsninger innenfor industri, bygg og andre tekniske fagområder. Siden 2015 har vi samarbeidet med installatører, entreprenører, byggmestere og verft rundt om i hele Norge. Tilbakemeldingene og erfaringene vi har fått, gir oss en trygghet og styrke til å tørre å si at vi er i toppen på kvalitet og leveringsdyktighet.

Tanken bak alt vi gjør er å skaffe drømmejobb for våre arbeidere, og beste arbeidere for våre kunder. Vi viser ekte engasjement hver eneste dag.

Yter tjenester på høyeste nivå.

 

Vi jobber nært markedet og prøver å være i forkant av våres kunders behov. Dette gjør at vi kan klargjør kandidater og ansette før vi får oppdrag. Systemene vi bruker er skreddersydd for vår bransje og oppdateres automatisk. Vi bruker egen kompetansekartlegging for hvert fagområde der vi kartlegger arbeidserfaring, kurs, sertifikater og referanser.

Erfaringer vi har med å jobbe med mennesker gjør at vi har høy treffprosent for suksess både for ansatte og kunder.

Vi er til å stole på

Kunnskap

Gjennom langt erfaring og bred kunnskap vet vi på hva som skal til for å lykkes. Vi oppdaterer vår kompetanse med jevnlig kursing innen vår bransjen.

 

Profesjonalitet

Kundenes og ansattes behov blir tatt på alvor.
Sertifiserer bedriftens rutiner og prosesser årlig.

Ansvar

Vi tar ansvar for vår leveranser og gir deg som kunde 100% fornøyd-garanti.

Redegjørelse for likestilling og mangfold i ALL10 AS.

 

Vårt selskap er forpliktet til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og mangfold, og vi tar dette ansvaret på alvor. Vi ønsker å skape en inkluderende arbeidsplass som verdsetter mangfold og respekterer alle ansatte og deres rettigheter. I tråd med kravene i likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 26, vil vi her gi en oversikt over våre tiltak for å fremme likestilling og mangfold.

 

Likestilling:
  • Vi har et likestillingsperspektiv i vår rekrutteringsprosess, og arbeider for å sikre likestilt kjønnsfordeling i alle deler av virksomheten. Vi legger vekt på å rekruttere og utvikle talentfulle og kompetente medarbeidere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne eller andre faktorer som kan gi grunn til diskriminering.
  • Vi arbeider under et likestillings regime som inneholder mål og tiltak for å fremme likestilling og motvirke diskriminering i vår virksomhet. Denne planen skal evalueres årlig og justeres etter behov.
  • Vi tilbyr våre ansatte etter stillingskategori like lønnsvilkår og like karrieremuligheter, og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle gode arbeidsvilkår for alle ansatte uavhengig av kjønn.
Mangfold:
  • Vi arbeider for å skape en inkluderende arbeidsplass hvor alle ansatte føler seg verdsatt og respektert, uavhengig av bakgrunn, funksjonsevne eller andre faktorer som kan gi grunn til diskriminering. Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering.
  • Vi skal utvikle en mangfolds plan som inneholder mål og tiltak for å fremme mangfoldet og inkludering i virksomheten. Denne planen skal evalueres årlig og justeres etter behov.
  • Vi tilbyr våre ansatte opplæring i mangfold og inkludering, og vi arbeider for å øke bevisstheten om viktigheten av mangfold og inkludering blant alle ansatte.

Vi er stolte av vårt arbeid med å fremme likestilling og mangfold i vår virksomhet men vi erkjenner også at det alltid er rom for forbedring. Vi vil fortsette å arbeide for å skape en arbeidsplass hvor alle ansatte føler seg verdsatt og respektert, og hvor mangfold og inkludering er en naturlig del av vår kultur og praksis

Referanser

Ønsker du å finne ut mer?

Våre sertifikater